Artiklar

ANVÄNDARHANDBOK
SPECIFIK KROPPSPANSAR De flesta människor står inför specifika hot. Du kan till exempel riskera att bli skjuten men inte knivhuggen. Armor är gjord för att erbjuda skydd mot specifika hot. Du bör aldrig bära skydd som inte är utformat för...
Fortsätt läsa
Beskrivning av olika slags skydd
Antalet personer som skaffar handvapen har ökat markant under det senaste decenniet. De flesta skaffar dessa skjutvapen för att skydda sig mot en eventuell attack. De är dock fortfarande utsatta för fara om de inte bär ballistiskt kroppsskydd. Andra typer...
Fortsätt läsa