NIJ skyddsnivåer

NIJ skyddsnivåer

Alla skott- eller hugg och dubbmotståndskraftiga västar är testade för olika nivåer och passar för olika användningar och ändamål. Vid val av en väst kan man utgå ifrån att en väst med högre gradering kommer att vara mindre flexibel och något tyngre än ett alternativ med lägre gradering. Nedan finns tabeller utgivna av NIJ (National Institute of Justice) som innehåller de angivna nivåer, kulor och hastigheter som de kommer att stoppa.

Standarden uppdateras då och då, men ändringarna är oftast små och kommer ej att påverka mer än 1% av kunderna. Det kan vara värt att nämna att om dessa nivåer faktiskt ändras, är uppdateringen av den tidigare västen, fömodligen överkomlig. När en väst certifieras till en viss nivå är det inte maxnivån som västen klarar av, utan nivån som västen testades på. Det skulle emellertid INTE vara klokt att köpa en väst med lägre säkerhetsnivå än vad som behövs, i förhoppning att den ska prestera bättre. Med allt detta sagt skulle det vara värt att notera att varje väst kan "besegras" då ingen väst är verkligt skottsäker och alla västar kommer att kunna genomborras av ett större, kraftfullare vapen.

Hotnivå

Rund

Fat

Längd (inches)

Hastighet

Ft/sek

M/sek

IIA

All .22 LR, .25, .32, .380, .38 & .40

S&W .22Mag. 40gr Speer FMJ

4

1300

397

9mm 115gr JHP Rem, Hornady, Federal

4

1155

397

9mm 115gr Cor-Bon JHP

5

1300

397

9mm 115gr STHP Winchester

5

1225

374

9mm 124gr FMJ Rem

4

1090

332

9mm 124gr IMI Black Tip

5

1200

366

9mm 124grW-W Nato FMJ+P

5

1200

366

9mm 124gr JHP Federal Hydra-Shok HP

5

1120

342

9mm 124gr LHP Federal Nyclad

5

1120

342

9mm 147gr JHP Win Black Talon & Reg.

5

950

290

9mm 147gr JHP Federal Hydra-Shok

5

1050

320

9mm+P+ 127gr Win SXT

4

1300

397

9mm+P+ 115gr JHP

5

1250

381

.357Mag 180gr Cor-Bon

6

1290

393

.357Mag 158gr SJSP Remington

4

1250

381

.357Mag 158gr Norma FMJ & SWC

6

1300

397

.357Mag 125gr CCI-Speer SJHP

4

1450

442

.357Mag 125gr Win JHP

6

1550

473

.357Mag 110gr JHP R-P Win

6

1450

442

.357Mag 158gr SJHP Win

6

1300

397

.357Mag 125gr Cor-Bon

5

1350

412

.357Sig 125gr JFP

4

1400

427

.357Sig 115gr JHP

5

1350

412

.357Sig 125gr JHP

6

1475

450

.40 S&W 180gr JHP All Major Brands

5

1100

336

.40 135 to 200gr All Known Brands

5

1000

305

10mm 200gr Norma

5

1050

320

10mm 200gr JHP Win Black Talon

5

1175

358

10mm 135 to 200gr All Known Brands

5

990

366

.45ACP 190gr JHP Super Vel

16

1200

275

.45ACP 230gr JHP Win Black Talon & Reg

16

900

259

.44Mag 250gr Win Black Talon

6

1325

404

.44Mag 180gr JHP Federal

4

1475

450

.44Mag 240gr W-W "gas check"

4

1300

397

Shotgun Pellets #12 - 000Buck

24

1200

366

II

.22Mag .40gr FMJ

24

1800

549

9mm 124gr FMJ Remington

5

1175

358

9mm 116gr Norma NATO FMJ

5

1150

351

9mm 124gr FMJ (steel) GECO

5

1110

339

9mm 115gr FMJ Fiocchi

5

1210

369

9mm 115gr FMJ (steel) Sellier & Bellot

5

1140

348

9mm 124gr FMJ (Norinco)

5

1140

348

.357Mag 158gr SJSP Remington

6

1395

425

.357Mag 125gr Speer JHP

6

1550

473

.44Mag 240gr SWC GC Remington

6

1400

427

.44Mag 240gr JHP W-W

6

1350

412

.45 230gr FMJ Winchester Magnum

5

1400

427

.50 325gr Action Express

6

1425

435

7.62X25 85gr Tokorev VSP FMJ

24

1250

381

12ga R-P 1oz .52 Sabot Slug

5

1250

381

12ga 3" Mag Win 1oz .50 cal Sabot Slug

24

1400

427

IIIA

9mm 124gr FMJ Remington

16

1400

427

9mm 116gr FMJ Norma

16

1350

412

9mm 123gr FMJ GECO

16

1300

397

9mm 123gr FMJ Lapua

16

1350

412

.44Mag 240gr SWC GC Remington

6

1400

427

.44Mag 180gr Fed JHP

6

1600

488

.50 325gr Action Express

6

1450

442

12ga R-P 1oz .52 Sabot Slug

5

1350

381

12ga 3" Mag Win 1oz .50 cal Sabot Slug

24

1500

427

III

7.62 NATO Ball 150 Grain FMJ (308)

28

2750

30.06 PSP 180 Grain

24

2700

.30 Carbine 110 Grain FMF

18

1950

12 Gauge Rifled Slug

18

1550

.223 55 Grain FMJ (5.56 MM)

20

3075

7.62 x 39 150 Grain FMJ

22

2400

 

Spika/ Hugg

Skyddsnivåer

E1 Strike Energi

E2 Overtest Strike Energi 

J

ft. lbf

J

ft. lbf

1

24 +/- 0.50

17.7 +/-0.36

36 +/- 0.60

26.6 +/- 0.44

2

33 +/- 0.60

24.3+/-0.44

50 +/- 0.70

36.9 +/- 0.51

3

43 +/- 0.60

31.7+/-0.44

65 +/- 0.80

47.9 +/- 0.59

 

Bullet förkortningar

Följande standardförkortningar används för att beteckna olika typer av  kulor och projektiler som ingår i de testade rundor.

FMC/J

Full Metal Case/ Full metal Jacket

JHP

Jacketed Hollow Point

FMJTC

Full Metal Jacket Truncated Cone

JSP

Jacketed Soft Point

HSP

Hollow Soft Point

LFP

Lead Flat Point

LRB

Lead Round Ball

SJHP

Semi-Jacketed Hollow Point

LRN

Lead Round Nose

SWHP

Semi-Wadcutter Hollow Point

LSWC

Lead Semi-Wadcutter