Allmän bruksanvisning för kroppsskydd

Allmän bruksanvisning för kroppsskydd

De flesta männsikor är utsatta för specifika typer av hot. Man kan t.ex. löpa risk att bli skjuten, men inte kvivhuggen. Kroppsskydd är därför designade för att skydda dig mot de hot du är utsatt för. Du bör aldrig bära ett kroppsskydd som inte är designat för att skydda dig från de hot du möter. Exempelvis hjälper det inte om du bär skydd mot knivhugg om du blir skjuten.

Noggrann och regelbunden kontroll av kroppsskydd

Säkerheten på ett kroppsskydd bör man aldrig kompromissa med. Kom ihåg att det är ditt liv som står på spel. Innan du bär västen, kontrollera den manuellt för att säkerställa att den inte har sprickor eller andra deformiteter. Det kan äventyra ditt liv.

Förvaring av kroppsskyddet

Rummet som ditt kroppsskydd förvaras i bör ha förhållanden som inte skadar din utrustning på något sätt. Se till att kroppsskyddet förvaras i ett torrt rum och inte blir utsatt för direkt solljus. Du bör också se till att utrustningen ligger platt och inte riskerar att skadas av andra föremål i rummet.

Rengöring av skyddsvästen

Kroppsskydd är väldigt känsliga för vatten och starka rengöringsmedel. Det kan förstöra aramid et genom att bindningen mellan olika lager av skyddet gå sönder. När du rengör västen bör du använda en svamp med milt rengöringsmedel och vatten. Kom ihåg att inte torka skyddet i direkt solljus, eftersom det också kan skada utrustningen.

Passform och att bära kroppsskydd

För maximalt skydd bör du se till att midjan inte sitter för tajt eller löst. En alltför snäv väst får dig att svettas överdrivet, medan en för lös väst inte skyddar helt. Du bör också se till att de ballistiska plattorna är vinklade i rätt riktning. Du kan utsätta dig för stor fara om du avsiktligt eller av misstag fäster plattorna i fel riktning.