Håll dig informerad om nya kroppsrustningsstandarder

Håll dig informerad om nya kroppsrustningsstandarder

På SafeGuard Clothing förstår vi vikten av att hålla sig informerad om den senaste utvecklingen inom personlig skyddsutrustning. Idag skulle vi vilja diskutera de kommande revideringarna av National Institute of Justice (NIJ) Ballistic-Resistant Body Armor Standard.

Vad förändras?

Den nya standarden, NIJ Standard-0101.07, tar upp olika aspekter av kroppsrustningsprestanda och testning, i syfte att ge förbättrat skydd för individer i potentiellt farliga situationer. Här är några viktiga ändringar:

  • Förbättrad testning av kvinnlig kroppsrustning: Den nya standarden introducerar ett mer robust testprotokoll för formad eller kvinnlig kroppsrustning . Detta inkluderar testning av uppbyggnad i bystområdet och använda ett annat skottmönster för att säkerställa en heltäckande utvärdering. Viktigt är att kvinnlig rustning kommer att testas mot samma ammunition som används för planar (ej formade) rustningar.
  • Uppdaterade hotscenarier: Standarden erkänner den föränderliga karaktären hos hot som brottsbekämpande tjänstemän och civila möter. Följaktligen har ammunitionen som används vid testning uppdaterats för att återspegla dessa aktuella hot. Detta säkerställer att kroppsrustningar testas mot de mest relevanta hoten som uppstår i verkliga situationer.
  • Samarbete med ASTM: National Institute of Justice (NIJ) samarbetar med ASTM International (ASTM), en erkänd organisation för standardutveckling, för att utveckla standarder för universella komponenter används vid provning av kroppsrustningar. Detta samarbete syftar till att uppnå större konsekvens och kompatibilitet över olika testlaboratorier.
  • Ny namnkonvention: Den välbekanta namnkonventionen för typ/nivå IIA, II, IIIA, III och IV b> avvecklas. Istället antar den nya standarden ett enklare format: HG (handvapen) och RF (gevär) följt av ett nivånummer (t.ex. NIJ HG1.07). Dessutom introducerar standarden en reduktion av mjuka rustningsnivåer och en ytterligare skyddsnivå för hård rustning baserat på identifierade behov.

Vad betyder detta för dig?

Dessa förändringar innebär framsteg inom utveckling och testning av kroppsskydd, vilket i slutändan leder till mer tillförlitligt och effektivt skydd . När du köper pansar är det avgörande att se till att det uppfyller de senaste NIJ-standarderna (NIJ Standard-0101.07) för optimalt skydd. På SafeGuard Clothing håller vi oss uppdaterade om de senaste standarderna och erbjuder ett brett utbud av NIJ-kompatibla kroppsskydd alternativ. Vi uppmuntrar dig att konsultera med vår kunniga personal för att hitta rätt skyddsnivå för dina specifika behov.

Kom ihåg att att välja rätt kroppsskydd är ett viktigt beslut. På SafeGuard Clothing har vi åtagit oss att ge dig den information och de resurser du behöver för att göra välgrundade val för din personliga säkerhet.