ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK

SPECIFIK KROPPSPANSAR

De flesta människor står inför specifika hot. Du kan till exempel riskera att bli skjuten men inte knivhuggen. Armor är gjord för att erbjuda skydd mot specifika hot. Du bör aldrig bära skydd som inte är utformat för att skydda dig från vad du behöver.

GRUNDLIG INSPEKTION

Regelbundna inspektioner bör inte glömmas bort. Kom ihåg att livet står på spel. Innan du sätter på västen, kontrollera den manuellt för sprickor eller sprickor. Det kan sätta ditt liv i fara

FÖRVARING AV KROPPSPANSAR

Förvaringsförhållanden får inte skada din rustning. Se till att rustningen är lagrad i ett rum där den är skyddad mot direkt solljus. Se också till att rustningen är platt och inte kan skadas av andra föremål.

RENGÖRING BODY ARMOUR

Armorn är känslig för vatten och starka tvättmedel. Att bryta aramiden eftersom det resulterar i att bryta bindningarna mellan rustningens lager. Vid rengöring av västen använd en svamp med svagt tvättmedel och vatten. Kom ihåg att inte torka det i solen eftersom det kan skada det.

HUR MAN BÄR KROPPSPANSAR

För maximalt skydd bör du se till att midjan varken är tät eller lös. Om du drar åt det för mycket kommer du att svettas mycket och västen glider. Du måste också se till att panelerna är placerade i rätt riktning. Du kommer att sätta dig i stor fara om du lägger panelerna upp och ner.