Artiklar

ANVÄNDARHANDBOK
SPECIFIK KROPPSPANSAR De flesta människor står inför specifika hot. Du kan till exempel riskera att bli skjuten men inte knivhuggen. Armor är gjord för att erbjuda skydd mot specifika hot. Du bör aldrig bära skydd som inte är utformat för...
Fortsätt läsa
Beskrivning av olika slags skydd
Antalet personer som skaffar handvapen har ökat markant under det senaste decenniet. De flesta skaffar dessa skjutvapen för att skydda sig mot en eventuell attack. De är dock fortfarande utsatta för fara om de inte bär ballistiskt kroppsskydd. Andra typer...
Fortsätt läsa
Allmän bruksanvisning för kroppsskydd
De flesta männsikor är utsatta för specifika typer av hot. Man kan t.ex. löpa risk att bli skjuten, men inte kvivhuggen. Kroppsskydd är därför designade för att skydda dig mot de hot du är utsatt för. Du bör aldrig bära...
Fortsätt läsa
Olika typer av kroppsskydd
Att ha rätt skydd kan betyda skillnaden mellan att kunna gå hem till sin familj hel och frisk eller att inte komma ur en situation med livet I behåll. Det är viktigt att vara säker på att du bär en...
Fortsätt läsa